Friday, May 31, 2013

Press Coverage


Petikan dari akhbar Berita Harian, Jumaat, 31 Mei 2013 di ruangan Sastera oleh Latifah Ariffin.Proses demokrasi dalam lukisan - Petikan dari akhbar Mingguan Malaysia, 19 Mei 2013 (Ruangan Lukisan, m/s 25) oleh Rasdan Ahmad.

No comments:

Post a Comment